Jsme příspěvková organizace Libereckého kraje, která zastřešuje
 a řídí následující sociální služby poskytované v rámci organizace:

  • Odborné sociální poradenství (§ 37 Zákona 108/2006 Sb.)
  • Telefonická krizová pomoc (§ 55 Zákona 108/2006 Sb.)
  • Intervenční centrum (§ 60a Zákona 108/2006 Sb.)

Jednotlivým pracovištím poskytujeme ekonomický a technický servis.
Financováni jsme ze zdrojů MPSV ČR a Libereckého kraje.

Personální zajištění CIPS LK, p.o.

  • Mgr. Alena Zemanová, ředitelka organizace, statutární zástupce
  • Ing. Radka Myšková, ekonomka organizace, zajišťující taktéž mzdovou a personální agendu
  • Soňa Vrbová, finanční účetní

Kontaktní informace

Datová schránka: teykgzi
IČ: 70868476 
DIČ: CZ70868476
E-mail: info@cipslk.cz      Tel.: 482 750 890

Kontakt na ředitelku: alena.zemanova@cipslk.cz, 
Tel.: +420 770 138 278, 482 750 883
Bankovní spojení: 1324461/0100 Komerční banka