Jsme příspěvková organizace Libereckého kraje, která zastřešuje a řídí následující sociální služby poskytované v rámci organizace:

  • Odborné sociální poradenství (§ 37 Zákona 108/2006 Sb.)
  • Telefonická krizová pomoc (§ 55 Zákona 108/2006 Sb.)
  • Intervenční centrum (§ 60a Zákona 108/2006 Sb.)

Jednotlivým pracovištím poskytujeme ekonomický a technický servis.

Financováni jsme ze zdrojů MPSV ČR a Libereckého kraje.

  • Mgr. Alena Zemanová, ředitelka organizace, statutární zástupce
  • Ing. Radka Myšková, ekonomka organizace, zajišťující taktéž mzdovou a personální agendu
  • Soňa Vrbová, finanční účetní


Datová schránka: teykgzi

IČ: 70868476 DIČ: CZ70868476

Email: info@cipslk.cz

Tel.: 482 750 890

Kontakt na ředitelku: alena.zemanova@cipslk.cz,

+420 770 138 278, 482 750 883

Bankovní spojení: 1324461/0100 Komerční banka


Adresa: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30