Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Dokumenty vázané k organizaci

Zřizovací listiny, organizační řády, rozvahy, ...

Zřizovací listina CIPSLK

2.2.2014
Zřizovací listina CIPSLK

Rozvaha 2012

4.2.2014
Rozvaha 2012

Rozvaha 2013

27.6.2014

Poslední změna: 2.2.2014