logo LIBERECKÉHO KRAJE

Dokumenty CIPSLK

V této sekci a podsekcích naleznete veškeré dokumenty vázající se k zařízení CIPSLK

GDPR

Rozpočet 2018

Rozpočet 2015 - 2017

Tabulky rozpočtu 2017

Rozpočet 2017

Zpráva o činnosti organizace 2016

Výkaz zisku a ztráty 2016

Příloha 2016

Rozvaha 2016

Zřizovací listina